Free songs
Domů / Kavárna / Alternativní školy: Jaké přednosti má Montessori výuka?
Alternativní školy: Jaké přednosti má Montessori výuka?

Alternativní školy: Jaké přednosti má Montessori výuka?

V současnosti je výhodou, že si rodiče mohou pro své dítě vybrat školu podle svého uvážení. Nejsou už odkázáni jenom na nejbližší školu v místě svého bydliště, pokud je to možné a dítě přijmou, není problém dojíždět ani do vzdálenější školy. Proč volit jinou školu, než tu nejbližší? Třeba proto, že má lepší pověst, zázemí nebo nové metody výuky. Zelenou tak dostávají i školy s alternativními způsoby výuky. Jednou z nich je i výuka Montessori.

První škola s novým systémem

V čem vlastně výuka Montessori spočívá a kde hledat její kořeny? Svůj název získala podle italské pedagožky a lékařky Marie Montessori (1870-1952), která svůj vzdělávací systém stvořila už počátkem 20. století. Poprvé se podle jejích zásad učilo 6. ledna 1907, kdy paní Montessori otevřela svůj Dům dětí, což byla školka určená pro cca 50 dětí ze sociálně slabých rodin ve věku od tří do šesti let. Protože se její poznatky osvědčily a zaujaly i další generace učitelů, existují Montessori školy dodnes.

Dítě uspokojuje sebe, ne svého učitele

Na rozdíl od klasické výuky, kdy má dítě sedět v lavici a poslouchat a je tedy v pasivní roli, u tohoto typu školy se naopak klade maximální důraz na podporu dítěte rozvíjení jeho dovedností a poznatků. Dítě se učí proto, aby uspokojilo samo sebe, svoji zvídavost a schopnosti, nikoli učitele. Proto také učení funguje v pohodové atmosféře, kde nepanuje stres, striktní příkazy, tedy věci, které mohou narušit dětskou psychiku.

Respektuje se osobnost dítěte

Podle zásad Montessori výuky je důležitá především lidská osobnost, nikoli výchovná metoda. Základem je tedy hlavně respektování osobnosti dítěte. Učitel není pro dítě přikazující autoritou, ale parterem, který mu pomáhá se vzdělávat, je jeho průvodcem. Není zde systém trestů a nátlaku, takže odpadá prostředí, které by pro dítě bylo stresující. Jde zde i o to, by si dítě nevypěstovalo závislost na pochvale. Neučí se kvůli pochvale, ale pro sebe. Tím se zdravě posiluje sebevědomí a sebedůvěra dětí. Prostředí motivuje a podporuje žáky, známkuje se slovně.

Konec ustrašených jedinců

V současnosti je České republice asi třicet škol, na nichž jsou principy Montessori výuky uplatňovány. Proč rodiče své děti přihlašují právě sem? Důvodem je, že děti nejsou stresované restriktivní metodou trestů, které způsobují, že se školy bojí a netěší se do ní. To je totiž zásadní problém klasických škol, které mohou špatným přístupem vychovat z dětí ustrašené jedince, kteří se bojí vyslovit vlastní názor, protože za něj budou trestány. Děti z Montessori škol jsou vyrovnanější, mají větší sebevědomí, jsou si vědomy své hodnoty. Proto jsou také lépe připravené pro další život. V respektu k osobnosti dítěte a jeho individuálnímu rozvoji tkví přínos této alternativní metody.

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/u%C4%8Ditel-%C5%BEena-vysok%C3%A1-%C5%A1kola-student-1280966/

Nahoru