Free songs
Domů / Jak vybrat / Alternativní školy
Alternativní školy

Alternativní školy

Ve světě i v naší republice existuje více druhů škol, než ta klasická základní, kterou známe všichni. Všechny alternativní školy mají několik společných znaků, jako jsou například malá rozšířenost, individuální přístup, menší počet ve třídě i v celé škole a jiné osnovy. Děti se neučí podle zvonění, označující začátek i konec hodiny, ale podle aktuálního zaujetí nebo únavy. Nepoužívá se známkování, ale slovní hodnocení.

My si povíme o třech nejčastějších variantách, dostupné pro mateřské i základní školy, a to o Waldorfské, Montessori a Daltonské škole.

Waldorfská škola

Podporuje individuální nadání a kreativitu a snaží se zajistit všestranný rozvoj dítěte. První taková škola byla založena v roce 1919 v německém Stuttgartu. Továrník Emil Molt, spolumajitel a ředitel továrny na cigarety Waldorf-Astoria (odtud název), požádal Rudolfa Steinera o vybudování školy pro děti svých zaměstnanců. Brzy se začaly otevírat další školy. Ve škole je kladen důraz na týmovou spolupráci, mnoho místa je věnováno jazykům, uměleckým předmětům, ručním pracím i základům řemesel. Do celého systému jsou zapojeni žáci, učitelé i rodiče, kteří se účastní i společným školních akcí.

Montessori škola

Vzdělávací program založila lékařka a pedagožka italského původu Marie Montessori na počátku roku 1907. Třídy jsou rozděleny na koutky, centra podle různého zaměření, předmětů. Děti si s učitelem zvolí, čím se budou zabývat, vyberou si pomůcku a sednou si ke stolu či na koberec. Výuka probíhá ve věkově smíšených skupinách. Speciální pomůcky jsou vytvořeny tak, aby si samo dítě mohlo zkontrolovat řešení.

Daltonská škola

Autorkou daltonského učebního plánu je Helen Parkhurst, žákyně Marie Montessori. Plán byl zaveden na začátku roku 1920 v americkém státě New York. Jeho základními principy jsou volnost (svoboda), samostatnost a spolupráce. Učitelé se svými žáky uzavírají určitou dohodu o splnění plánu na určité období. Žák o svém pracovním tempu rozhoduje sám, ale spolupracuje i s ostatními žáky. Většinou je daltonský plán jen doplňkem k tradičnímu vyučování.

Nahoru