Free songs
Domů / Kavárna / Domácí škola: Je dobré, když rodiče sami učí své děti?
Domácí škola: Je dobré, když rodiče sami učí své děti?

Domácí škola: Je dobré, když rodiče sami učí své děti?

Učit děti doma a vynechat ze vzdělávacího procesu školu, o tom uvažuje stále více rodičů. Co ale dovolují naše zákony a jak se na domácí vzdělávání vlastně tváří pedagogičtí odborníci u nás? Jaké jsou s ním zkušenostmi? Pojďme si tuto problematiku trochu přiblížit.

Domácí učitel musí mít maturitu

Především musíme na úvod zdůraznit, že otázku alternativního vzdělávání řeší zákon č.561/2004 Sb., který pojednává o předškolním, základním, středním a vyšším a jiném odborném vzdělávání. Ten podle §41 říká, že individuální vzdělávání možné je. Co je k tomu potřeba? Především osoba, která bude dítě doma vzdělávat, potřebuje doložit své vzdělání. Musí mít alespoň střední odborné vzdělání doložené úspěšně absolvovanou maturitní zkouškou. O něm je tře předložit ověřený doklad. K žádosti o povolení individuálního vzdělávání je třeba tento doklad přinést. K žádosti se zároveň musí vyjádřit školské poradenské zařízení. Dítě je pak zapsáno ve škole a je mu povolena jako alternativa domácí vzdělávání. Minimálně dvakrát ročně poté musí být dítě ve škole řádně přezkoušeno.

Bude existovat individuální výuka na 2. stupni ZŠ?

O individuálním vzdělávání se hodně diskutuje. V souvislosti s novelizací školského zákona se jedná například o to, zda bude zákon obsahovat i domácí vzdělávání na druhém stupni základních škol. U nás existuje Asociace pro domácí vzdělávání, která protestovala proti domu, aby byla zákonem znemožněna forma domácího vzdělávání na druhém stupni základních škol. Podle názoru ministerstva školství se bude individuální vzdělávání na druhém stupni ZŠ testovat formou pokusného ověřování na některých vybraných školách, úplně rušeno ale naštěstí nebude.

Zkušenosti jsou dobré, rodiče vědí, jak děti motivovat

Jaké jsou důvody domácího vzdělávání? Mohou být různé. Často ho děti volí u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami., děti výjimečně nadané apod.. Může jít ale i o volbu rodičů, kteří prostě chtějí vzdělávat své dítě sami s ohledem na jeho osobnost, nevyhovuje jim stávající školský systém atd. Zkušenosti jsou dobré, protože díky tomu se berou v ohled zájmy a potřeby dítěte. Padají i námitky, že si dítě nenajde dostatek sociálních kontaktů, protože je řada dalších možností, jak se může setkávat se svými vrstevníky. Ani rodičům nechybí zpětná vazba, zda své dítě učí dobře, protože existuje právě zmiňovaná asociace, internetové diskuse a další platformy na toto téma. Naopak je výhodou, že rodič ví, jaké svoje dítě při vzdělávání správně motivovat, což běžná škola ne vždy zvládá a navíc v ní chybí individuální přístup. Domácí vzdělávání proto může být vhodnou alternativou k běžnému vzdělávání a rozhodně by byla škoda jeho rozvoji jakkoli bránit.

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/tutor-u%C4%8Ditel-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-student-606091/

Nahoru