Free songs
Domů / Kavárna / Finanční gramotnost
Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Tak jako se každé dítě učí od malička číst a psát, měli by být všichni obeznámeni i s finanční gramotností. Většina lidí je však přesvědčená, že s penězi zacházet umí. Bohužel stále více domácností bojuje každý měsíc s příjmy a výdaji. S tím souvisí i neustále se zvyšující počet koupí na splátky, půjček od bankovních i nebankovních společností a následné exekuce pro neschopnost splácet.

Co je finanční gramotnost? Je to soubor znalostí a dovedností, které umožňují člověku porozumět financím a správně s nimi v různých situacích zacházet. Laicky řečeno, rozumné zacházení s penězi. Člověk by měl tedy mít přehled o svých příjmech a výdajích, znát své možnosti (například chtít jen to, na co mám peníze). A pokud už si chce pořídit to, na co finance nejsou, je důležité prostudovat pečlivě různé půjčky, nepodlehnout trikům bank i nebankovních společností a pořádně číst smlouvy až do posledního písmenka.

Jak se vyučuje finanční gramotnost ve školách?

Způsob zařazení do výuky je v kompetenci jednotlivých škol, témata mohou být zařazována v průběhu celého vzdělávání. Školy je tak mohou vyučovat například v matematice, rodinné výchově, občanské nauce a podobných předmětech. Učitelé by měli výuku přizpůsobit věku žáků, kterým je vysvětlována. Existují standardy finanční gramotnosti, kterými se učitelé řídí. K dispozici mají mnoho materiálů, ze kterých se děti učí i zábavnou formou. Jedná se o pracovní sety (videa, kvízy, prezentace), omalovánky, digitální učební materiály a hry. Učivo se skládá ze čtyř tematických celků, které jsou postupně probírány, a to peníze, hospodaření domácnosti, finanční produkty a práva spotřebitele.

Co je cílem?

Cílem finanční gramotnosti je obecně vzdělat každého občana, který dokáže finančně zabezpečit sebe a své blízké, případně své podnikání. Žáci se naučí pracovat s finančními produkty, dokáží naplánovat, spravovat a vést rozpočet.

Nahoru