Free songs
Domů / Problémy / Komunikace mezi školou a rodinou žáka: Využijte možnosti internetu
Komunikace mezi školou a rodinou žáka: Využijte možnosti internetu

Komunikace mezi školou a rodinou žáka: Využijte možnosti internetu

Škola i rodina se spolu musí naučit spolupracovat a dorozumívat. Je to v zájmu učitelů i rodičů, ale hlavně dětí. Všem by při vzájemné komunikaci mělo jít hlavně o co nejlepší výsledky dětí. Právě kvůli tomu by škola měla najít takové komunikační kanály, které budou co nejlépe vyhovovat oběma stranám. Co má vlastně k dispozici?

Třídní schůzky nestačí

Nejobvyklejší formou komunikace rodičů a školy jsou třídní schůzky. Právě na nich informuje třídní učitel rodiče o prospěchu žáků, jejich chování, o tom co se děje ve třídě, jaké jsou na děti požadavky. Ovšem třídní schůzky většinou bývají tak třikrát, čtyřikrát během školního roku, což zdaleka nestačí. Rodiče potřebují být daleko informovanější. Vzhledem k tomu je také právě na třídních schůzkách dobré domluvit, jakými dalšími způsoby budou rodiče s učiteli komunikovat. Nastavit vhodné způsoby je důležité a jako první je s návrhem na tahu škola. Ta si potřebuje zachovat určitou nezávislost, na druhou stranu rodiče chtějí mít školní život svých dětí co nejvíc pod kontrolou. To jde proti sobě. Jak z toho ven?

Portál poskytne aktuální informace

Důležité je najít funkční kompromis, který by ponechal učiteli určitou míru klidu a soukromí (není samozřejmě možné, aby rodiče volali na mobil učitele pokaždé, kdy chtějí vědět, jak jejich dítě prospívá), ale zároveň dodal rodičům dostatek informací o tom, co se ve škole děje. Většinou půjde o písemný styk. Z velké části se děje právě přes dítě (žákovské knížky, notýsky atd.), ovšem to také nestačí, navíc se může stát, že dítě informaci z nějakých důvodů nepředá. Proto se osvědčuje systém využívající i další kanály. Například je efektivní internet. Využít se dá e-mailová pošta, přes kterou se rodiče mohou spojit s třídním učitelem. Většina škol má své webové stránky, i ty jsou pro rodiče zdrojem informací o novinkách ve škole. V rámci webu školy se pak určitá část dá zpřístupnit na heslo do systému. Každý rodič se tam může přihlásit a podívat se třeba na aktuální výsledky svého potomka ve škole a další záznamy. Tohle pomůže hlavně časově vytíženým rodičům, kteří nemohou běhat do školy na konzultační hodiny. Navíc tento systém učitele příliš nezatíží, a proto je v něm budoucnost.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/telefon-komunikace-vol%C3%A1n%C3%AD-vybrat-735058//

Nahoru