Free songs
Domů / Novinky / Šikana ve škole: Jak ji řešit?
Šikana ve škole: Jak ji řešit?

Šikana ve škole: Jak ji řešit?

Před nedávnem proběhl médií případ šikany učitelky na střední průmyslové škole v Praze na Třebešíně. Otevřel znovu problém šikany ve školách a jasně ukázal, že nemusí vždy jít jenom o šikanu mezi dětmi, kdy skupina dětí či studentů psychicky nebo fyzicky týrá někoho ze svých řad. Stejně dobře může být tento jev namířen i proti učiteli. Jak postupovat, když se šikana objeví?

Mluvte s dítětem

Máte-li podezření, že je vaše dítě šikanováno, snažte se zjistit, co, kdy a kde se mu stalo. Je důležité odlišit běžné klukoviny dělané bez zlého úmyslu a opravdovou zákeřnou šikanu. Nejlepší je, když se vám dítě svěří samo. Pokud k tomu dojde a vy získáte pocit, že se opravdu něco vážného děje, ujistěte dítě o své podpoře. Vaše rozhovory by měly probíhat v důvěrné atmosféře. Ovšem vaše podpora by neměla být jenom slovní. Pokud ke konfliktu dochází cestou do školy či ze školy, doprovoďte ho. Je-li situace vyhrocená, uvažte, zda dítě nenechat na přechodnou dobu doma. Mluvte s dítětem o tom, co šikaně předcházelo, jak k ní došlo. Celou situaci byste měli dokázat kriticky zhodnotit a udělat si o ní obrázek.

Odborná pomoc je nezbytná

Zároveň byste se měli vydat do školy a situaci neprodleně řešit. Začít byste měli u třídní učitelky, které vylíčíte situaci a budete žádat odborný zásah. Ideální je má-li škola svého psychologa, který bude schopen vyslechnout obě strany a vytvořit další postup. Rozhodně by se nikdo neměl pokoušet řešit situaci sám a vzít věci do vlastních rukou. Třeba snaha otců vyřídit si to ručně s otcem dítěte, které mého syna či dceru šikanuje, je v tomto případě unáhlená a kontraproduktivní a může problém ještě více zkomplikovat.

Když se problém zlehčuje

V linii třídní učitel, rodiče, psycholog nebo odborně připravený pedagog, děti by se měl vytvořit postup nápravy. Také je potřeba zajistit zvýšený dozor mezi dětmi a sledovat situaci. Pokud se nedaří problém řešit, například proto, že škola nejeví zájem, a to ani po konzultaci s vedením, problém zlehčuje, nastává čas pro informování školského úřadu či inspekce. V takovém případě je třeba zvážit i to, zda dítě poslat do školy nebo ho nechat doma, dokud se situace nevyřeší.

Drobné legrácky ke škole patří

V případě, že jde o šikanu učitelky, nemusí se to ukázat tak rychle. Žáci jsou dnes velmi sebevědomí a svobodu si někdy vykládají i svérázně. Neuznávají formality ani autority, svůj názor postaví proti komukoli. Jsou zvyklí už od mala diskutovat. Je potom na učiteli, aby si s nimi poradil a dokázal polemizovat. Zároveň je třeba říci, že různé drobné schválnosti a legrácky ze strany žáků k učitelům ke školství patří, musí být ale nevinné. Zlé je, když přerostou v záměrnou, škodolibou tyranii. Někteří učitelé mají silnou autoritu, dokážou žáky zaujmout a přirozeným způsobem je zkrotit. Jiní už méně.

Obstojí jenom silné osobnosti

Je proto důležité si prověřit už na začátku kvality učitele. Někdy může jádrem šikany být, že si učitel neví se třídou rady, nutí studenty k biflování látky, aniž by jí rozuměli, neumí učivo srozumitelně vysvětlit, mstí se studentům nečekanými písemkami. Stejně tak se ale nehodí ani přílišné podbízení se žákům, kdy se přehnaně snaží stavět jako jeden z nich. Proto je nutné se na třídních schůzkách zajímat o to, jaký vztah jednotlivých učitelů s dětmi, ptát se dětí na učitele a vyhledávat i signály, které svědčí o tom, že něco není v pořádku. Právě konzultační hodiny, třídní schůzky jsou tím správným momentem podobné problémy odhalit už v počátcích a řešit je. Jisté je jedno: Tváří v tvář dnešních dětí a studentů obstojí jedině velmi silné osobnosti, které si dokážou zjednat pořádek.

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/tyran-%C5%A1ikana-chlapci-624747/

Nahoru