Free songs
Domů / Jak vybrat / Jak vybrat střední školu
Jak vybrat střední školu

Jak vybrat střední školu

S blížícím se koncem povinné školní docházky nastává v mnoha rodinách problém, jakou střední školu by si dítě mělo vybrat, případně jaký učební obor. Každý člověk má nějaké individuální předpoklady pro konkrétní povolání a obor, ve kterém by se mohl uplatnit, případně pro několik profesí.

Jeho seberealizace, výkonnost a uspokojení z práce může správný či nesprávný výběr střední školy značně ovlivnit.

Čím začít ještě před výběrem

Nejprve by se každý budoucí středoškolák měl zamyslet nad svými charakterovými rysy, ujasnit si životní cíle a představy a řídit se při výběru svými zájmy. Těmi mohou být technika, příroda, zvířata, historie, počítače, výchova dětí a další. Důležitou roli ovšem také hrají osobní předpoklady, schopnost se učit a školní prospěch.

Dnešní „deváťáci“

Žáci, kteří v letošním září zasedli do lavic devátých tříd, budou nyní vystaveni otázkám, co dál. Budou se na ně hrnout ve škole i doma. V rozhodování jim mohou kromě jiného pomoci také dny otevřených dveří, které pořádají téměř všechny střední školy.

Rady, jak správně vybrat

  1. Podle zájmu – má-li dítě vyhraněný zájem, mělo by to být při rozhodování zásadním hlediskem. Studovat to, co člověka baví, je vždy snadnější. Nemá-li dítě zájem o konkrétní obor, je dobré se řídit podle známek z předmětů. Nejsou-li v nich velké rozdíly, může dítě zkusit gymnázium a získat tak čas najít si další zaměření třeba na vysoké škole.
  2. Podle dopravy – každodenní dojíždění hodinu a zpět bývá ztrátou času, který pak chybí k učení. Únava a málo času na zdravý pohyb může vést k neúspěchům ve škole.
  3. Rodiče by se mohli zeptat na zkušenosti jiných, jejichž děti již na střední školu chodí. Dítě si pak může se studenty popovídat a zjistit, jak to na dané škole chodí, jací jsou tam učitelé a jak obtížná je výuka.
  4. Využít lze maximálně tři přihlášky. Není proto nutné zbytečné podceňování a nepodání přihlášky na vysněnou školu jen proto, aby to bylo „na jistotu“. Zpravidla je dobré dát na první místo státní školu, která je bezplatná.
  5. Osobní návštěva školy je pro rodiče lepší než letáky, recenze a zaručené zprávy kolující po městě. Ideální jsou proto dny otevřených dveří, které začínají už v září a říjnu. Člověk nasaje atmosféru, prohlédne si vybavení školy a může klást pedagogům nejrůznější otázky.
  6. Poraďte se s výchovnými poradci na základních školách, kteří žáky znají, dokáží nestranně poradit a navrhnout ideální střední školu pro každého žáka.
Nahoru