Free songs
Domů / Jak vybrat / Zvláštní skoly
Zvláštní skoly

Zvláštní skoly

Mimo klasické základní vzdělávání existují i školy se vzděláváním osob se speciálními potřebami. Těmi jsou děti, které mají lehké mentální postižení nebo podprůměrnou rozumovou schopnost, nebo také děti hyperaktivní, s poruchami koncentrace, psychicky a nervově nemocné, apod.

Základní praktické školy mají za cíl připravit žáka na zapojení či úplnou integraci do běžného života. Předměty jsou obdobné jako na běžných základních školách, více je kladen důraz na počet praktických hodin a tělesné výchovy. Školy základní speciální vychovávají a vzdělávací obtížně vzdělavatelné žáky, kteří nemají dostatek intelektu, aby se vzdělávali v praktické škole. Většinou jde o děti se středně těžkou mentální retardací, případně i těžkou a hlubokou mentální retardací. Vzdělání je náročnější, proto se takovým žákům přizpůsobují i jiné podmínky pro výuku, jako například malé skupiny žáků, speciální učebnice, rozvrh a jiné.

 Speciální skoly

O umístění dítěte do jiné než klasické základní školy rozhodují rodiče spolu s odborníky. Základní škola pro běžné žáky nemusí být připravena na žáka se specifickými požadavky, takový žák může i ostatní děti brzdit ve výuce. Záleží však na míře postižení každého jedince, a zda je přidělen pedagogický asistent, který pomáhá školákovi s vyučovanou látkou. Někteří učitelé se bojí integrace jiných než běžných dětí do svých tříd, z důvodu více práce a starostí. Je možnost, že integrované dítě ve třídě se nezapojují do běžných aktivit a nebude tak ostatními přijato, případně se stane terčem útoků ostatních.

Pro koho jsou určené

Mezi další speciální školy se základním vzděláváním patří například školy pro zrakově či sluchově postižené, hluchoslepé, tělesně postižené. V současné době je více usilováno o integraci všech dětí do běžných základních škol. Proti tomu se staví hlavně rodiče různě postižených děti, ale z velké části i rodiče zdravých dětí.

Nahoru