Free songs
Domů / Kavárna / Povinnou školní docházku máme už 241 let
Povinnou školní docházku máme už 241 let

Povinnou školní docházku máme už 241 let

Předvánoční čas přináší pohodu i ve škole. Neměla by se řešit žádná závažná témata. Proto i my nabídneme tentokrát trochu odlehčenější téma. Nahlédneme do dějin školství. S těmi je v našich zemích nerozlučně spjato jedno jméno: panovnice Marie Terezie z rodu Habsburků.

Škola bude v každé obci s farou

Právě Marie Terezie (1717-1741) si ve 2. polovině 18. století velice dobře uvědomovala, že rakouské školství je hodně zaostalé. Ano, byly zde kvalitní univerzity, i dobrá gymnázia obvykle pod vedením jezuitů, ale chyběly školy, které by nabídly základy vzdělání obyčejným lidem. Snaží se proto udělat potřebné kroky k tomu, aby to změnila. 6. prosince 1774 proto vydává všeobecný školní řád. Podle něj mají být zřizovány farní školy v obcích a menších městech.

Učí se čtení, psaní a počty

Jedná se o jedno nebo dvoutřídní školy, kterým se říká triviální podle číslovky tři.
Mají totiž děti naučit třem dovednostem: čtení, psaní a počtům. K tomu přibylo ještě náboženství a na venkově také znalosti základů hospodaření, ve městech zase řemesel a průmyslu. Města také nabízela trojtřídní školy hlavní, kde už se děti dozvěděly širší vědomosti než v triviálních školách.

Vzniká sklad učebnic i přípravka pro učitele

Ovšem panovnice dobře věděla, že školní docházka vyžaduje i další podporu. Proto v roce 1775 vzniká v Praze c.k. sklad školních knih, který má vydávat učebnice. Zároveň se zakládají takzvané praeparandy, přípravky pro učitele. Učitelé triviálních škol v nich stráví tři měsíce, učitelé škol hlavních měsíců šest. Potom je čekala funkce pomocníka učitele. Jestliže ji zastávali déle než rok a bylo jim přes dvacet let, mohli se dostavit k učitelské zkoušce.

Dosavadní učitelská kvalifikace? Pádná ruka

Díky zkouškám přibývali učitelé, kterých byl většinou nedostatek. Do té doby často učili vysloužilí vojáci pověstní hlavně pádnou rukou, vybraní místní občané nebo zběhlí studenti. Nikdo z nich ale neměl potřebnou kvalifikaci, šlo většinou o to, mít mezi dětmi autoritu. Novinkou bylo i to, že výuka byla hromadná. Do té doby totiž převažovala výuka individuální. Nebylo jednoduché ani nahnat děti ve věku 6-12 let do školy, a to hlavně na venkově, kde musely pracovat v zemědělství.

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/jan-van-eyck-malba-d%C4%9Bjiny-um%C4%9Bn%C3%AD-1027885/

Nahoru