Štítek: Odklad

  • Odklad školní docházky

    Odklad školní docházky

    Povinná školní docházka by měla začínat po dovršení šestého roku věku dítěte. O odklad musí požádat zákonný zástupce nejpozději do 31. května toho kalendářního roku, kdy má dítě nastoupit do školy. Žádost se podává písemně řediteli základní školky a musí být přiloženo posouzení od odborníka. Jak poznám, že je dítě zralé na školu? Existuje více…