Odklad školní docházky


Povinná školní docházka by měla začínat po dovršení šestého roku věku dítěte. O odklad musí požádat zákonný zástupce nejpozději do 31. května toho kalendářního roku, kdy má dítě nastoupit do školy. Žádost se podává písemně řediteli základní školky a musí být přiloženo posouzení od odborníka.

Foto:  / 123RF Stock Photo
Foto: / 123RF Stock Photo

Jak poznám, že je dítě zralé na školu?

Existuje více ukazatelů, které nám to prozradí. Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu, zeptejte se učitelů, jak se dítě ve školce projevuje a jaký názor mají oni. Jinak se dítě ukazuje ve školce v kolektivu a jinak v domácím prostředí. V řeči se dítě stále lepší, dokáže zopakovat dlouhou větu, pojmenuje předměty kolem sebe, apod. Dítě by mělo mluvit ve správných gramatických tvarech a jen málo chybovat. Předškolák by měl být jinak zcela samostatný, sám zvládá mytí i čištění zubů, smrkání, obouvání, oblékání a svlékání, obsluhu na WC, umí uklízet, používat příbor, apod. Dalším požadavkem je schopnost se soustředit. Při stolních a společenských hrách dítě dodržuje stanovená pravidla a nesnaží se podvádět.

A co když to nezvládne?

Pokud dítě něco z výše napsaného nezvládne, je hodně hravé, můžete mu o rok prodloužit dětství a čas bez starostí. Rok je pro malé dítě hodně dlouhá doba, při které má spoustu času doučit se potřebné dovednosti a duševně bude zralejší. K odkladu potřebujete vyjádření odborníků, ale vždy nakonec rozhodují rodiče, slovo odborníka není rozhodující. Pečlivě zvažte všechna pro i proti, vaše rozhodnutí ovlivní dítě pro celý život. O dodatečný odklad jde i požádat v době, kdy již dítě navštěvuje 1. třídu, a to během prvního pololetí a vrátit ho tak do školky (pokud je volné místo).

V dnešní době mnoho škol otevírá tzv. nulté neboli přípravné třídy určené právě pro předškoláky nebo děti s odkladem. Dítě se tu lépe připraví na školu nežli ve školce a seznámí se zároveň se školou.