Poruchy učení


Jak poznáme, že problémy ve škole způsobují poruchy učení? Příznaky mohou být různé, dítě je nesoustředěné, písmo má roztřesené, dělá chyby z nepozornosti, má dlouhé reakce, je brzy unavené, apod. To je jen velmi malý výčet toho, čeho by si měl rodič všímat. Pokud se vše spojí se špatnými známkami, je vhodné se poradit s odborníkem.

Foto:  / 123RF Stock Photo
Foto: / 123RF Stock Photo

Druhy poruch učení

  1. Dyslexie – patří mezi nejznámější, je to porucha schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumění čtenému textu. K dyslexii se často přidává i porucha pozornosti, ty může velmi dobře odstranit metoda EEG – Bidfeedback.
  2. Dysortografie – projevuje se ztíženou schopností osvojit si pravopis daného jazyka.
  3. Dysgrafie – znamená obtíže s písemnou formou projevu, dítě píše ztěžka a neobratně, má problémy se zapamatováním tvaru písmen, písmo je nečitelné a neuspořádané.
  4. Dyskalkulie – porucha počítání a práce s matematickými symboly.

Mezi další méně se vyskytující poruchy patří ještě dysmúzie, dyspinxie a dyspraxie. Příčinami specifickým poruch učení mohou být lehké mozkové dysfunkce, dědičnost, jejich kombinace a také nejasný původ. Počet dětí s těmito poruchami není znám, odhaduje se přibližně 10 %. Většinou se jedná o lehkou formu postižení, těžší formou trpí asi 2 % dětí a 3x častěji se poruchy vyskytují u chlapců. Je běžné, že školák v prvních dvou letech školní docházky zápasí se čtením, psaním i počítáním. Pokud se však trápí i později, je třeba zajít k odborníkovi. Diagnóza pak může být pro rodiče i dítě úlevou, že není nic zanedbáno. V mnohých školách jsou i speciální třídy pro děti s těmito poruchami. Pokud ne, učitel by měl umět s takovými dětmi pracovat.

Jak pracovat s dětmi s poruchami učení?

Žák by se měl se svými problémy seznámit a pokusit se je pochopit. Snažte se ho podpořit, nechte mu čas na řešení úkolu. Neznámkujte školáka jako ostatní žáky. Nesmíte zapomenout na spolupráci s rodiči.