Šikana a jak jí řešit


Šikanu můžeme definovat jako chování, jehož záměrem je opakovaně ohrožovat, ubližovat či zastrašovat jiného člověka, nebo skupinu lidí.

Foto:  / 123RF Stock Photo
Foto: / 123RF Stock Photo

Oběti

Obětí šikany ve škole bývají většinou děti, které se neumí bránit, odlišují se od průměru (nošení brýlí, nadváha), děti jiné barvy pleti, uzavřené děti, duševně zaostalejší, nebo naopak chytří géniové.

Agresoři

Zpravidla to jsou starší agresivnější děti s kázeňskými problémy. Takové dítě je vůdčí osobností, oblíbené, temperamentní, sebevědomé. V rodině agresora se může vyskytovat fyzické i psychické násilí.

Jak poznat šikanu u svého dítěte?

Varovných signálů může být více, všímejte si proto i drobností. Dítě se může obávat odchodu do školy a snaží se ho oddálit (bolesti břicha). Ze školy chodí rovnou domů, nemá zájem o kamarády, je smutné, ztrácí chuť k jídlu, neklidně spí. Pokud se vaše podezření potvrdilo, opatrně se zeptejte svého dítěte. Mluvte s ním citlivě, ujistěte ho, že nežaluje. Dopodrobna zjistěte, co přesně se stalo. Jestliže se šikana opravdu děje ve škole, tam se musí i řešit. V žádném případě nechoďte rovnou za malým agresorem či jeho rodiči. Obraťte se na třídního učitele, ředitele školy nebo výchovného poradce.

Na co připravit školáka před nástupem do školy

Vysvětlete svému předškolákovi nebo už prvňákovi, co šikana je, např. formou příběhu a zdůrazněte, že si o šikaně může s vámi kdykoliv promluvit. Zdůrazněte, že nikdo nesmí ubližovat jemu, stejně jako on nesmí nikomu ubližovat.

Kyberšikana

V mnoha případech začíná jako klasická šikana, postupně se rozšiřuje i na moderní technologie. Dnes už i více menších školáků používá internet a na něm sociální sítě nebo vlastní mobilní telefon. Útočníci mohou být anonymní, o to hůře se dohledává pachatel. Kyberšikanou je i zesměšnění, kdy dítě v choulostivé situaci natočí spolužák pomocí mobilního telefonu a uveřejní ho na sociální síti, kde se může rychle šířit. To, co se v první chvíli může zdát jako nevinný žert, pro natočeného školáda může skončit i sebevraždou.