Štítek: soukromé školství

  • Soukromé školy od mateřinek po vysokou

    Soukromé školy od mateřinek po vysokou

    Základním úkolem školství je připravit vzděláním děti a mládež tak, aby v dospělosti zvedaly úroveň ekonomiky státu. Jenže s postupem času se mu nakládají úkoly další, jako je výchova dětí, srovnávání jejich úrovně (inkluze) a podobně, což ale úkol první značně ztěžuje. Učitelé si myslí, a také to prohlašují (ústy představitelů Českomoravského odborového svazu pracovníků…