Domácí škola


Ve Spojených Státech je v domácích podmínkách vzděláváno téměř dva miliony dětí a popularita stále roste. V naší republice je domácí vzdělávání povoleno od roku 1998 jako experiment, ze začátku jen pro žáky 1. – 5. ročníku základní školy. Od 1. ledna 2005 je již uzákoněno jako jedna z forem individuálního vzdělávání pro žáky docházející na první stupeň, čímž si plní povinnou školní docházku. Od školního roku 2007/2008 probíhá pokusné ověřování domácího vzdělání i na druhém stupni základních škol.

Foto:  / 123RF Stock Photo
Foto: / 123RF Stock Photo

Proč zvolit domácí školu?

Nejčastější důvody pro vzdělávání dítěte v domácím prostředí jsou častá nemocnost, nejrůznější poruchy učení a také nesouhlas s většinovým vzděláváním. Mnoha dětem může škodit velký kolektiv nebo i pobyt na velké škole. Domácí škola nabízí individuální přístup, kdy je předpokladem nízký počet žáků (děti nemusí učit jen jeho rodiče). Učitelé tu nejsou bráni jako učitelé a mají s dětmi i jiný vztah. Výuka se neplní striktně podle osnov a rozvrhu. Domácí vyučování často zabere i méně času, než v klasické škole. Učitel, většinou matka dítěte, své dítě zná natolik dobře, že ví, co umí, a proto může odpadat přezkušování, ví, co prozatím vynechat a k čemu se později vrátit. Nevýhodou domácí školy může být vyřazení dítěte z kolektivu, to se dá však nahradit chozením do kroužků, dětská hřiště apod.

Chci učit své dítě

Chcete se i vy stát učitelem – vzdělavatelem pro své dítě? Nebudete k tomu potřebovat pedagogické vzdělání, ale určitě se hodí mít větší rozhled. Stejně jako se nehodí domácí vyučování pro každé dítě, není ani každý člověk – rodič vhodným učitelem. Znamená to nejenom se dítěti pár hodin denně věnovat a učit ho novým věcem, ale musíte se na vyučování i připravit. Hledání a příprava materiálů zabere jistě také spoustu času. Počítat je dobré i s tím, že pravděpodobně nebudete moci docházet na plný úvazek do zaměstnání.