Jak může škola pomoci v boji s dětskou obezitou?


Nadváha nebo dokonce obezita se stává strašákem nejenom mezi dospělými, ale stále více zasahuje i do života našich školou povinných dětí. Na vině je spousta faktorů. Především děti tráví obrovské množství času ve školních lavicích a následně doma u počítače. Aktivity zaměřené na trávení volného času venku, na hřišti a v přírodě klesají. Následkem toho je, že děti nedokážou přirozeně vybít přijatou energii a kalorie se mění v nehezké tukové polštáře.

Nesprávný jídelníček a nedostatek pohybu

Sedavý styl přejímají od dospělých i děti. Mají málo pohybu a jídelníček neodpovídá správnému složení (poměr sacharidů, bílkovin a tuků se příliš vychyluje na stranu sacharidů). Také doplňování vitamínů a minerálů není uspokojivé, protože děti většinou nejedí tolik zeleniny a ovoce, kolik by měly. Studie na téma konzumace zdravých potravin například ukazují, že děti většinou odmítají jíst ryby a luštěniny, což jsou dva základní zdroje kvalitních živočišných a rostlinných bílkovin. Naopak se v dětském jídelníčku příliš často objevují sladké zákusky, koláče, čokoláda, chipsy. Součet všech těchto faktorů způsobuje, že děti tloustnou.

Podpora zdravého životního stylu

Co může udělat škola v rámci prevence dětské obezity a boje s ní? Především se musí zřizovatel školy, její vedení a kolektiv učitelů domluvit na tom, že budou u dětí nenásilně podporovat dodržování zdravého životního stylu. Jakými prostředky to mohou dělat? Existují různé cesty, ideální je zkusit jich víc, protože efekt jednotlivých opatření se bude sčítat. Především jde o to při výuce vysvětlovat zásady zdravého životního stylu (v rámci přírodovědy apod.). Učitelé by to ale měli dělat citlivě, formou her a diskusí, rozhodně ne v podobě příkazů. Dále je nutné, aby složení jídelníčku ve školní jídelně odpovídalo zdravé racionální stravě. Dalším krokem je podpora pohybových aktivit jako sportovní kroužky přímo ve škole, volně přístupné školní hřiště a tělocvična v určité hodiny, školní soutěže tělesné zdatnosti.

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/vyhublost-t%C4%9Blesn%C3%A9-cvi%C4%8Den%C3%AD-roho%C5%BE-b%C4%9Bh-1136637/