Free songs
Domů / Kavárna / Nadané děti
Nadané děti

Nadané děti

Každé dítě je individuální, jak ale poznat to, které je více nadané?

Co mají nadané děti oproti „normálním“?

Bohatou slovní zásobu můžeme pozorovat již během prvního roku dítěte. Děti umí vyslovit nebo poznají řadu věcí a předmětů. Jejich slovní zásoba se rychle rozšiřuje, stejně tak sestavují složitější věty. Tím, jak se stále v komunikaci zlepšuje, váznou vztahy mezi vrstevníky. Řada nadaných dětí umí číst již před čtvrtým rokem. Rodiče, kteří o nadání svého dítěte netuší, mohou vývoj brzdit, aby se dítě ve škole nenudilo. Zájmy nadaných dětí bývají jiné, než jejich vrstevníků. Zhruba kolem tří let jsou to zájmy spíše rozumové, děti čtou encyklopedie, zajímají se o elektřinu, jak vznikl svět a vesmír. Také hračky vyžadují jiné, například knížky, atlasy a šachy.

Úplně dychtí po nových informacích. Nespokojí se s odpověďmi, že jsou ještě moc malé. Na druhou stranu mohou takové děti působit stydlivě a často se drží stranou od skupiny. Kamarády mají mezi staršími dětmi či dospělými. U nadaného dítěte se může vyvinout porucha chování. Je to způsobeno tím, že okolí nedokáže porozumět chování chytřejšího dítěte. Někdy jsou projevy jako nepozornost, neposednost, emoční rozkolísanost a jiné, mylně zaměňovány s poruchou ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou).

Náš tip: Šachy mohou pomoci najít nové kamarády stejného ražení.  Nakupte šachové knihy a literaturu, najděte dětem soupeře, či šachový kroužek a trénujte s ním strategii. Uvidíte, že šachy jsou zároveň skvělou „posilovnou pro mozek“ a relaxací.

Školy pro nadané

Po celé naší republice lze najít školy pro nadané děti nebo alespoň třídy, které se na ně specializují. Mimořádně nadané děti mohou školními osnovami procházet rychleji než ostatní děti. Může jeden či více ročníků „přeskočit“ či nastoupit do školy dříve. Učitel s nadaným dítětem v běžné třídě by měl učivo obohacovat a prohlubovat. Dítě tak zůstává ve své třídě, ale více se zabaví.

Efektivnější jsou speciální třídy pro nadané žáky v běžné základní škole. Výhodou jsou speciální osnovy a vyučovací postupy, jiné učebnice i materiály. Učitelé mohou postupovat v učení rychleji, když mají na starosti podobně výkonností skupinu.

Nahoru