První seznamování dětí se zeměmi světa


Dětský svět je krásný, všechno je pro děti nové a prakticky každý den mohou získávat nové zkušenosti a poznávat nové věci. Takový by měl být i jejich přístup ke škole, není to jen povinnost, ale příležitost získat každý den další vědomosti a přiblížit se nepatrně ke vzdálenému vrcholu, kterému se říká dospělost. Pro každé dítě je důležité, aby mělo učebnice, mnoho dětí spoléhá na to, že si je půjčí, ale zejména rodič by měl dohlédnout na to, aby dětem nic nescházelo a být v tomto ohledu důsledný. Když začne školní rok, tak je vždy velmi důležité včas obstarat učebnice pro ZŠ, aby se mělo dítě z čeho učit.

Zeměpis, cesta za poznáním světa

Jednou z nejzajímavějších knih je pro díte učebnice zeměpisu pro zš, objeví v ní, kde se nachází všechny ty země, o kterých slýchávalo od ostatních nebo které vidělo v televizi. Rodiče by však měly dbát na to, aby měly děti v určitých znalostech mírný náskok a zeměpis je skvělým příkladem. Jistě jste s dítětem už někdy cestovali, ukažte mu vždy na mapě, kde jste byli a probuďte v něm zvědavost. Ukažte mu, v jaké zemi může narazit na anakondu, kde je vyprahlá Sahara, kde řádili piráti z Karibiku nebo kde je největší zima. Dítě se následně může svými znalostmi pochlubit i ve škole a učení ho bude bavit.

Zřejmě nejvíce dítě zabaví atlas světa, protože připomíná glóbus a skvěle podpoří představivost. Učit se samotné informace je pro dítě nudné, ale když jsou ve spojitosti s obrázky, dítěti se informace lépe pamatují. Dokáže vaše dítě na glóbusu nebo na mapě najít, kde je Indie, Afrika nebo kam letos pojedete na dovolenou? Můžete ho naučit, které řeky ústí do moře, co znamenají tmavá místa na mapě, kde najdou nejvíce jezer atd. Pokud v dítěti rozdmýcháte touhu po poznání, učení pro něj nebude utrpení, ale zábava. Každý předmět má své kouzlo, ale velmi záleží na přístupu učitelů a rodičů, aby dokázali v dětech najít vášeň po poznání.