Začátek školní výuky – osm hodin nebo později?


Čas od času se objeví diskuse, zda by školní výuka neměla začínat později než v osm hodin. Své argumenty pro a proti snášejí obě strany. Jak to vlastně se začátkem školní výuky je? Co ho určuje a mohou si ho školy posunout podle potřeby?

Vyhláška umožňuje variabilitu

Podle ministerské vyhlášky mohou školy začít výuku po sedmé hodině a to od této hodiny kdykoli. Starší ročníky možná pamatují, že se občas s výukou v sedm hodin začínalo, i když to byly víceméně výjimečné případy. Pro dnešní děti je ale něco podobného nepředstavitelné. Faktem ale je, že vyhláška nepřikazuje, že začátek musí být v osm. Její formulace je následující: „Vyučování začíná zpravidla v 8.00, nesmí však začínat dříve než v 7.00.“ Dále ještě určuje, že konec vyučování musí být nejpozději v 17.00.

Sedmá hodina je šokem pro psychiku

Sedmá hodina ranní je obrovský nápor na psychiku dětí, takže rozhodně není vhodné učit už od tak brzké hodiny, navíc může být problém i s dopravou, protože je třeba odchod dětí do školy sladit s odchodem rodičů do práce. Některé děti jsou ale už kolem sedmé v družině, pokud to časový harmonogram práce jejich rodičů vyžaduje.

Posunutý začátek přináší i posunutý konec

Případné posunutí začátku na devátou je sice schůdné a ředitelé to mohou bez potíží udělat, aniž by tímto krokem vyhlášku porušovali, ovšem ve hře je pak další věc, a sice aby se všechno stihlo odučit do 17.00 hodin. Pozdní začátek znamená i pozdní konec výuky a je pravdou, že děti se v pozdějších odpoledních hodinách tolik nesoustředí, jsou unavené, nepozorné. Pokud by se ale všechny hodiny stihly ukončit nejpozději v 17.00 hodin, není problém začátek posunout na 9.00 hodin.

Biorytmus preferuje devátou

Hodinové zpoždění proti soudobých zvyklostech má oporu i v tvrzení některých lékařů, kteří říkají, že devátá hodina je pro biorytmus dítěte lepší. Děti už jsou v tuto dobu vnímavější, připravené podat výkon. Takže teoreticky posun možný je, ovšem prakticky se do něj nikdo nehrne. Jde totiž i o dopravu dětí do školy a z ní. Rodiče potřebují mít o kontrolu nad dítětem, někteří ho vezou do školy a pak jdou sami do práce, takže právě kvůli hladkému chodu rodin se asi posouvat na devátou nebude, i když občas se nějaký hlas protestující proti brzkému vstávání určitě i v budoucnosti ještě najde.

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/hodinky-%C4%8Das-hodiny-%C4%8D%C3%ADslice-logo-1357933/