Domácí úkoly: Je dobré dělat je v družině?


Nezbytnou součástí výuky jsou domácí úkoly. Žákům samozřejmě velkou radost nepřinášejí, což je naprosto pochopitelné. Většina školou povinných dětí by nejraději na vzdělávací instituci nadobro zapomněla už v okamžiku, kdy opustí po vyučování její brány. Jenže málokdy je to možné. Obvykle každý den nějaký ten úkol dostanou a nezbude jim i jejich rodičům se věnovat učení alespoň částečně i odpoledne nebo večer. Kdy a jak je nejlepší se domácím úlohám věnovat?

Psychologové doporučují odpočinek

Spousta dětí chodí po škole do družiny. Zdá se, že to je ideální příležitost, věnovat se školním úlohám právě tady. Je to tak? Školní psychologové se shodují na tom, že dítě by nemělo sednout k úlohám hned bezprostředně po příchodu ze školy. Má nárok na určitý odpočinek formou hry. Mělo by proto minimálně hodinu trávit čas jiným způsobem, aby si dostatečně oddychlo.

Nepište úkoly před 15 hodinou

Zpracovávat úkoly v družině si samozřejmě může. Umožňuje to metodický pokyn z roku 2002, podle které si děti mohou zpracovávat úkoly přímo v družině, pokud si to jejich rodiče budou přát. Stejně tak se mohou připravovat na další školní den. Článek 4 a jeho paragraf 1.4 doslova říká: „Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není však legislativně stanovena jako povinná činnost ŠD. Může mít některou z následujících forem:§ vypracovávání domácích úkolů pouze se souhlasem rodičů (tato činnost by měla být zařazována do denního režimu v souladu s křivkou výkonnosti žáka, tedy po odpočinkových činnostech – nikoliv tedy před 15. hodinou). Při vypracovávání písemných domácích úkolů vychovatelka žákům úkoly neopravuje, pouze vyzve k vyhledání chyby, opravení a zdůvodnění.“ Mnozí rodiče využívají této možnosti, kdy si děti vypracují úkoly už v družině, zvláště pokud rodiče pracují déle do večera a jejich čas, který mohou věnovat psaní úkolů s dětmi, je omezený. Proto je pro ně ideální situace, když mohou večer úkoly už jenom zkontrolovat.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/otazn%C3%ADk-pozn%C3%A1mka-%C4%8Dlov%C4%9Bk-osoba-460868/