Free songs
Domů / Kavárna / Jak učit ve školách výtvarnou výchovu?
Jak učit ve školách výtvarnou výchovu?

Jak učit ve školách výtvarnou výchovu?

Zdánlivě velmi jednoduchá otázka, na kterou ale je nesnadná odpověď. Především by učitel měl brát ohled na žáky a jejich schopnosti. Podobně jako v případě tělocviku nebo hudební výchovy jde o otázku schopností a talentu. Každý nemá všestranné vlohy, a to je třeba mít na zřeteli.

Nevhodným přístupem způsobíte škody

Nevhodný přístup učitele může mít pro individualitu žáka fatální následky i do budoucnosti. „Ty raději nic nekresli, stejně to neumíš!“ takováto věta z úst učitele může napáchat obrovské škody. V dítěti vypěstuje komplex. „Vždyť já stejně kreslit neumím, tak proč bych se snažil?“ přesně takovou reakci v něm vyvolá a může v něm přetrvat celý život, což je ke škodě věci. I když třeba dotyčný kreslit opravdu neumí, je škoda, aby si nenašel k umění žádnou cestu. Mohl se s ním sblížit třeba tak, že si vyzkouší nějaké experimentální výtvarné techniky a některá z nich ho zaujme. V dospělosti se jí pak třeba může věnovat víc. Tvoření pro něj může být výbornou relaxací.

Především podporujte tvořivost dítěte

Jak by tedy měli učitelé výtvarnou výchovu učit, aby nepohřbili v dítěti veškerý zájem o ni? Především podporovat jeho individualitu, tvořivost a fantazii. Ukazovat různé možnosti výtvarných technik, nejenom kresbu nebo malbu, ale třeba i keramiku, tvorbu koláží, malbu na sklo a porcelán, na hedvábí, modelování. Každému žákovi sedne trochu jiný typ vyjádření. Učitel by měl žákovi pomoci nalézt cestu k vyjádření, ať už to bude formou keramické sošky, kresby uhlem, nebo třeba malby temperami. Dát mu námět a možnost zacházet s výtvarnou technikou svobodně. Inspirovat ho. Ptát se ho, co chce tvořit a pomáhat mu realizovat jeho představy. Jestliže ho hned na začátku sváže spoustou pravidel a pouček, dítě bude frustrované, že stejně nesplní představy učitele. Jeho tvořivost bude potlačená už v zárodku, a to je zásadní chyba.

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/klematis-kv%C4%9Btina-kv%C4%9Bt-modr%C3%A1-purpur-797754/

Nahoru