Jak se daří zajistit lepší zabezpečení škol?


Nedávné smutné roční výroční události ve Žďáru nad Sázavou, kdy při záchraně spolužačky zemřel šestnáctiletý student, opět nastolilo otázku týkající se zabezpečení škol před vnikem nežádoucí osoby. Jak se situace za rok změnila? Je stále možné, aby do škol bez problémů vnikla osoba, která tam nemá co dělat a někomu ublížila?

Ministerstvo podniklo nějaké kroky

Během roku zjišťovala Česká školní inspekce, jak jsou české školy zabezpečeny. I když dospěla k názoru, že jsou zabezpečeny dobře, i tak přijalo ministerstvo školství řadu opatření, která pomáhají zmírnit bezpečnostní rizika. Například vytvořilo Fond na podporu zabezpečení škol a školských zařízení, který má pomáhat dovybavit školy dosud nezabezpečené podle platného standardu. Další pomocí mají být vzdělávací programy pro zaměstnance škol, jež pomohou předcházet rizikovým situacím. Totéž platí i pro žáky a studenty, kteří by se měli pomocí výukových materiálů zdokonalovat v chování v podobných situacích. Kromě toho vzniká například meziresortní komise složená ze zástupců ministerstva školství, vnitra, České školní inspekce, integrovaného záchranného systému a zřizovatelů škol. Cílem je zajistit bezpečnost ve školách. Jenže dost už teorie. Kroky ministerstva, to je vše hezké, ale co realita?

Kamera na snímání obrazu je užitečná

Zkoušky, zda se do budovy škol dostane bez potíží i vetřelec, který tam nemá vůbec co dělat, nedopadly příliš dobře. Do některých škol se bylo možné dostat, a to přesto, že disponují školníkem, který na otevírání dohlíží. Poměrně obvyklé totiž je, že třeba školník otevře, protože si dotyčného splete se studentem. Podle hlasu totiž nelze mnohdy odhadnout přesně stáří člověka. Proto by bylo velmi užitečné, kdyby školy měly u dveří nejenom hlasový mikrofon, do kterého se příchozí představuje, ale i kameru, která by sejmula jeho obraz. Školník či vrátný by tak hned viděli, s kým mluví. To je ale samozřejmě finančně náročné a je to úkol třeba pro zmiňovaný fond. Jinak vstup studentů a zaměstnanců školy na čipové karty je dobrým řešením, i když i zde je samozřejmě riziko, že se se studentem dostane do budovy i někdo, kdo kartu nemá. To je ale méně pravděpodobné. I tak je ale třeba na zabezpečení škol ještě hodně zapracovat.

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/z%C3%A1sady-ochrany-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-550785/