Jak učit ve škole dějepis?


Přestože dějepis na rozdíl od matematiky, českého jazyka nebo cizích jazyků nepatří mezi hlavní předměty, jeho výuka vzbuzuje vášně. Jde totiž o předmět, který se na výklad dějin obvykle dívá optikou aktuální situace. Zatímco v jedné historicko-politické době se určité období dějin vyzdvihuje, v dalším období je opomíjeno nebo dokonce zatracováno. Jak vlastně dějepis učit a co v něm učit?

Nežijeme ve vzduchoprázdnu

Především je třeba říci, že určité míry subjektivity se v dějepisu asi nezbavíme nikdy. Vždy bude docházet k tomu, že určitá období budou oblíbenější a jiná naopak ne. Navíc nikdo nežije ve vzduchoprázdnu. Každý svět vnímá v nějakých souvislostech a podle nich hodnotí nejenom současnost, ale samozřejmě i historii. To prostě vymazat nejde a platí to jak o učitelích dějepisu, tak o jejich žácích.

Vyvážený prostor pro obě strany

Jak tedy zajistit maximální míru objektivity ve výuce nebo se o ni alespoň snažit? Jde o to, aby se učitelé snažili ke všem obdobím zaujmout pokud možno neutrální postoj a klást důraz hlavně na různá autentická svědectví nebo materiály z dané doby. Zároveň by měli dát vyvážený prostor k prezentaci oběma stranám, pokud jde například o výklad o válečném konfliktu.

Autentické vzpomínky jsou důležité

Uveďme si příklad, který se týká 2. světové války. Neexistuje lepší svědectví o ní, než třeba autentické vzpomínky lidí, kteří přežili koncentrační tábor, nebo žili v Protektorátu Čechy a Morava. Tak si je možné udělat celkový obrázek o tom, co se v Evropě dělo. Zároveň je třeba vše zasadit do doby a dát prostor i protistraně – tedy názorně ukázat mašinérii NSDAP, Adolfa Hitlera a jeho kroky. Teprve z toho je možné vytvořit celkovou mozaiku doby.

Děti si utvářejí názor

Sázkou na maximální míru ukázek a autenticity zároveň učitel probudí u žáků zájem o dějepis. Nebude to už jenom souhrn dat a událostí. Děti najednou začnou chápat, že jednotlivé události mají mezi sebou nějaké vazby, logicky do sebe zapadají. Budou se o ně zajímat. Zjistí, že se 2. světová válka třeba nějak dotkla i jejich rodiny. Začnou si vytvářet svůj názor, klást si otázky a hledat k ním odpovědi. A o to by v dějepise mělo jít především.

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/koloseum-%C5%99%C3%ADm-it%C3%A1lie-roman-690384/