Free songs
Domů / Kavárna / Jak učit ve škole dějepis?
Jak učit ve škole dějepis?

Jak učit ve škole dějepis?

Přestože dějepis na rozdíl od matematiky, českého jazyka nebo cizích jazyků nepatří mezi hlavní předměty, jeho výuka vzbuzuje vášně. Jde totiž o předmět, který se na výklad dějin obvykle dívá optikou aktuální situace. Zatímco v jedné historicko-politické době se určité období dějin vyzdvihuje, v dalším období je opomíjeno nebo dokonce zatracováno. Jak vlastně dějepis učit a co v něm učit?

Nežijeme ve vzduchoprázdnu

Především je třeba říci, že určité míry subjektivity se v dějepisu asi nezbavíme nikdy. Vždy bude docházet k tomu, že určitá období budou oblíbenější a jiná naopak ne. Navíc nikdo nežije ve vzduchoprázdnu. Každý svět vnímá v nějakých souvislostech a podle nich hodnotí nejenom současnost, ale samozřejmě i historii. To prostě vymazat nejde a platí to jak o učitelích dějepisu, tak o jejich žácích.

Vyvážený prostor pro obě strany

Jak tedy zajistit maximální míru objektivity ve výuce nebo se o ni alespoň snažit? Jde o to, aby se učitelé snažili ke všem obdobím zaujmout pokud možno neutrální postoj a klást důraz hlavně na různá autentická svědectví nebo materiály z dané doby. Zároveň by měli dát vyvážený prostor k prezentaci oběma stranám, pokud jde například o výklad o válečném konfliktu.

Autentické vzpomínky jsou důležité

Uveďme si příklad, který se týká 2. světové války. Neexistuje lepší svědectví o ní, než třeba autentické vzpomínky lidí, kteří přežili koncentrační tábor, nebo žili v Protektorátu Čechy a Morava. Tak si je možné udělat celkový obrázek o tom, co se v Evropě dělo. Zároveň je třeba vše zasadit do doby a dát prostor i protistraně – tedy názorně ukázat mašinérii NSDAP, Adolfa Hitlera a jeho kroky. Teprve z toho je možné vytvořit celkovou mozaiku doby.

Děti si utvářejí názor

Sázkou na maximální míru ukázek a autenticity zároveň učitel probudí u žáků zájem o dějepis. Nebude to už jenom souhrn dat a událostí. Děti najednou začnou chápat, že jednotlivé události mají mezi sebou nějaké vazby, logicky do sebe zapadají. Budou se o ně zajímat. Zjistí, že se 2. světová válka třeba nějak dotkla i jejich rodiny. Začnou si vytvářet svůj názor, klást si otázky a hledat k ním odpovědi. A o to by v dějepise mělo jít především.

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/koloseum-%C5%99%C3%ADm-it%C3%A1lie-roman-690384/

Nahoru