Prevence drog u dětí? Smysluplný koníček a zábava


Dostupnost drog se bohužel stále zvyšuje. V souvislosti s tím stoupá i průnik drog a jejich užívání mezi děti a mládež. Jak s tímto jevem bojovat? Odborníci samozřejmě mluví o důležitosti prevence. Jistě, prevence je naprosto nezbytná. Co se pro ni konkrétně děje?

Poradci nejsou samospasitelní

Podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., která pojednává o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, mají všechny školy povinnost zřídit funkci školního metodika prevence a výchovného poradce, který bude poskytovat informace a zabývat se drogovou problematikou. Je to jistě chvályhodné, když má škola osobu, která bude tuto problematiku monitorovat a případně konzultovat s žáky a jejich rodiči. Není to ale samospasitelné.

Výchova příkladem

Děti se poměrně běžně dostávají do kontaktu s tabákem a alkoholem, drogami dostupnými na každém kroku. Mezi spolužáky se objevuje i konopí. Proto ještě důležitější než samotná prevence je příklad, který musí fungovat nejenom ve škole, ale především doma. Pokud dítě doma vidí, že je pokuřování a popíjení součástí každého dne dospělých, přejme tento vzorec. Když budou doma preferovány jiné hodnoty, nebude mít tolik nakročeno ke kopírování podobného chování.

Podporujte zajímavé záliby

Informovanost je také jenom jednou stránkou věci. Zprávy o škodlivosti drog jsou běžně vidět na internetu a v tisku, a přesto spousta mladých s drogami začíná. Mnohdy z nudy, z nedostatku jiných zážitků. Skvělou prevencí proti drogám je proto nabídka koníčků a zábavy pro mladé a jejich motivace v tom, aby se jim věnovali. Jinými slovy jde o to, najít v čem dítě vyniká, v čem je dobré a maximálně ho v tom podporovat. Bude mít pak dostatek zábavy, která ho bude vnitřně těšit a bude v ní dobré. Nebude tedy hledat uspokojení v jiných věcech, v náhražkách, které mu sice dají chvilkový pocit štěstí, ale zavedou ho až na samotné dno.

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/vst%C5%99ikov%C3%A1n%C3%AD-l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A9-st%C5%99ela-%C5%BE%C3%ADly-519389/