Výuka jazyků: Kdy s ní začít a jaký model je nejvhodnější?


Znalost cizích jazyků je v současnosti naprostou nezbytností. Svět přece tvoří jedna velká globální vesnice, ve které se musí člověk domluvit. Pokud bude žák umět nějaký cizí jazyk, pomůže mu to v mnoha věcech v životě. Informace pro něj budou snáze dostupné, získá větší rozhled, kontakty, možnost pracovat i jinde ve světě. Jenže k tomu, aby se domluvil, potřebuje ve škole skutečně kvalitní výuku jazyků, která se přizpůsobí jeho potřebám. Jak u nás probíhá výuka jazyků na základních školách?

Je dobré začít s angličtinou už ve školce?

Otázkou je, kdy je nejvhodnější okamžik s výukou jazyků vůbec začít. Je vhodné zvolit pro dítě školku, kde má šanci setkat se s cizím jazykem, obvykle angličtinou, ještě před začátkem školní docházky? Děti jsou v té době velmi vnímavé, ochotné a schopné se učit, takže by to neměl být problém. Naopak se jim mohou první znalosti hodit.

Nároky v běžné škole jako v jazykovce

Dříve narození rodiče ještě pamatují dobu, kdy se v základních školách začínalo s výukou jazyků v páté třídě a obvykle šlo o ruštinu. Školy s rozšířeným vyučováním jazyků potom začínaly s první jazykem už od třetí třídy, v páté třídě potom přidávaly jazyk druhý. V současnosti už běžná základní škola odpovídá nárokům tehdejší „jazykovky“, jak se tenkrát školám s rozšířenou výukou jazyků říkalo. Zavedla se povinná výuky prvního cizího jazyka ve třetí třídě, další jazyk potom následuje na 2. stupni, tedy od páté třídy. Obvykle se jako první jazyk volí angličtina, druhý němčina, za ním následuje ruština.

Zajistit návaznost bývá obtížnější

Jak je to návazností výuky pokud dítě nastupuje na střední školu? Ta bývá někdy problémem. Úroveň žáků nemusí být stejná, což znamená pro zdatnější studenty problém, který je bude brzdit v dalším rozvoji znalostí. Naopak horší studenti nemusejí stíhat. Důsledkem je potom někdy to, že se začíná s výukou od začátku nebo od nízké úrovně znalostí. S angličtinou už se ale situace naštěstí spíše stabilizovala, horší problémy bývají s dalšími jazyky jako například němčinou nebo francouzštinou, kde návaznost nemusí být zajištěna.

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/v%C3%ADtej-slova-s-pozdravem-jazyk-905562/