Jaký je optimální počet žáků ve třídě?


Čím menší počet žáků ve třídě, tím lepší výuka, zdálo by se na první pohled. Vyplývá to z logiky věci, protože při menším počtu žáků se učitel může intenzivněji věnovat každému z nich. Přeplněné třídy, kde je 30 žáků, rozhodně nejsou ideálem, i když se mnohde vyskytují, například ve větších městech. Na malých školách na vesnicích je ale naopak často problém třídy vůbec naplnit.

Minimálně 17 a maximálně 30 žáků

Co ohledně počtu žáků říká vyhláška o základních školách č.48/2005 Sb.? Její §4 stanovuje, že u plně organizované školy musí být minimálně 17 žáků na třídu. U jednotřídek musí být minimálně 10 dětí, dvojtřídka by přitom měla mít 12 dětí, trojtřídka 14. Pokud má škola pouze 4 a více tříd 1. stupně, uvádí se jako průměrný počet žáků 15 na jednu třídu. Přitom nejvyšší počet žáků na třídu je 30.

Slučováním tříd trpí kvalita výuky

Kdo pamatuje doby nedávno minulé a vyrostl ve větším městě, zažil ovšem i vyšší počet (například 36 žáků kvůli sloučení dvou tříd do jedné), jako autor tohoto článku, ten chápe, že pravidlo méně žáků rovná se lepší výuka jednoznačně platí. Také kolektiv třídy trpí tím, když je žáků příliš mnoho. Proto je nařízení o maximálním počtu 30 žáků rozhodně smysluplné. I tak se ale může stát, že školy v některých případech musí kvůli penězům slučovat jednotlivé třídy. Je potom naprosto samozřejmé, že učitelé upozorňují na to, že se tím jednoznačně sníží kvalita výuky.

Na jazyky nejvýše 24 dětí

Je totiž jasné, že v každé třídě se najdou nějaké děti, s nimiž rodiče jejich školní povinnosti moc neřeší a potřebují proto zvýšenou péči učitele. Další kapitolou jsou nesoustředěné a hyperaktivní děti, nebo děti s výchovnými problémy. Proto rozhodně není šťastné řešení, když počet žáků ve třídě převýší třicítku. Za nejvhodnější je počet zhruba do 25 dětí. V případě výuky cizích jazyků dokonce platí nařízení o maximálně 24 žácích. Toto čísla je optimální i pro ostatní výuku.

Zdroj obrázku:https://pixabay.com/cs/kansai-univerzita-japonsko-%C5%A1koly-84363/