Free songs
Domů / Volný čas / Školní družina by měla být místem pro všestranný rozvoj dítěte
Školní družina by měla být místem pro všestranný rozvoj dítěte

Školní družina by měla být místem pro všestranný rozvoj dítěte

Školní družina pro žáky 1. stupně základní školy by neměla být jenom odkladovým prostorem pro děti, které si hned po škole nemohou vyzvednout jejich rodiče. Děti, jimž musí jejich tatínek nebo maminka k jejich zklamání říci, že dneska opravdu nepůjdou „po o“. Kromě kvalifikovaného dohledu by v rámci možností měla zajistit i různé formy kroužků, vzdělávání nebo sportovních aktivit.

Vhodné prostory jsou základem

Jak na to? Ideální je, když má družina v rámci školy vyčleněné dostatečné prostory. Výborné je, když tyto prostory souvisejí například se školním hřištěm, zahradou, tělocvičnou, kde se mohou děti bavit aktivitami spojenými s pohybem. I prostředí uvnitř školy by ale mělo být barevné, hravé, není vhodné, když se školní družina schází v typické školní třídě, protože nemá jiné prostory, v dětech to neprobouzí uvolnění. Zároveň je také důležité, aby družina, respektive jedno její oddělení mělo maximálně 30 žáků (do roku 2005 to bylo 25 žáků), aby byl zajištěn dostatečný dohled a vychovatelky měly na žáky dostatek času.

Delší otevírací doba je dobrá

Zároveň je třeba, aby děti měly zajištěnu v družině možnost psát si domácí úkoly nebo se připravovat na další den, ovšem samozřejmě až po nějaké době vyhrazené relaxaci. To se naplňuje v případě, že si to rodiče přejí, například proto, že přijdou příliš pozdě z práce a nemohou se s dítětem této činnosti už věnovat. Z toho důvodu je také dobré, když školní družina je otevřená delší dobu, nejenom do 16.00 hodin, protože naprostá většina rodičů pracuje déle. Poplatky za školní družinu určí ředitel, ovšem platí, že by neměly být vyšší o více než 20 % než náklady na činnost družiny.

Výchovný plán stanovuje cíle

Školní družiny si vytvářejí rámcový výchovný plán, kde stanovují, jakých směrem se budou ubírat, jaké jsou jejich cíle. Například posilování vztahu k přírodě (vycházky do lesa, návštěva ZOO, botanické zahrady), ke sportu (pravidelné hodiny plavání, nebo například pro děvčata tancování, pro chlapce), ke kultuře (návštěva knihovny, kina, divadla), ale také posílení kreativity. Je výhodné, když v družině pracuje například keramický kroužek (má-li škola například vlastní pec nebo může někam docházet), výtvarný kroužek. Plán může zároveň navrhovat další aktivity, třeba spojené se svátky (Vánoce, Velikonoce). Důležité je, aby děti dostaly šanci se co nejvšestranněji rozvíjet.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/ruka-ruce-rozmaz%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-vytvo%C5%99it-845269/

Nahoru