Vysvědčení by nemělo být strašákem


Konec června znamená ve školní docházce předěl v podobě vysvědčení. Pro některé dítě důvod k oslavě, protože má samé jedničky, pro jiné naopak noční můra. Známky mohou být pro některé děti strašákem. Často se třeba i bojí přijít kvůli nim domů. Jak takové situaci předcházet?

child-532121_1280

Buďte ve stálém kontaktu se školou

Musíte být v průběhu celého školního roku se školou ve spojení. Nejenom v okamžiku třídních schůzek, to už je někdy pozdě. Navázání kontaktu mezi třídní učitelkou dítěte a rodiči je důležité, obě strany se díky němu mohou vzájemně informovat o případných problémech dítěte. Většina škol už nalezla cesty, jak s rodiči účinně komunikovat. Žákovská knížka by neměla být jedinou formou výměny zpráv mezi školou a rodiči. Většina škol má své internetové stránky, proto významným informačním kanálem je právě internet. Je zde možná i diskuse nad různými tématy, rodiče mohou klást dotazy. Zároveň ale rozhodně nelze zavrhovat ani individuální konzultační hodiny učitelů. Mají svůj velký význam. Díky různým způsobům komunikace se rodiče včas dozvědí, že jejich dítě má například problém v matematice.

Vytvořte stabilní atmosféru důvěry

V rodině je potřeba vytvořit takovou atmosféru, aby se vysvědčení nestalo strašidelným přízrakem. Vysvětlit dítěti, že každý je nadaný na něco jiného. Někomu třeba nejde matematika a fyzika, ale vyniká v češtině. Není proto důvod bát se známek v pololetí nebo na konci roku. Jde pak o to společným úsilím matematiku uspokojivě zvládnout. Nezapomínejte také na to, že není možné něco dítěti říkat a ve skutečnosti se chovat jinak. Pokud dítěti budete během roku zdůrazňovat, že u známek o nic nejde, ale pak mu za vysvědčení vyhubujete, bude z vašich reakcí zmatené. Jestliže ale u vás bude panovat stabilní, důvěrné a předvídatelné prostředí, dítě se otevře a promluví o problémech ve škole, aniž byste ho museli nutit.