Free songs

Zavést mléčné svačiny ano nebo ne?

Zavést mléčné svačiny ano nebo ne?

Pokud jsou mezi čtenáři i ti dříve narození, určitě si dobře pamatují, že se do škol zaváděly mléčné svačiny. Mléko se například rozlévalo z velkých hrnců. To ale není příliš dobré řešení, Velmi často se stávalo, že někdo mléko rozlil. ...

Zobrazit »

Školní obědy: Najít přijatelný kompromis není jednoduché

Školní obědy: Najít přijatelný kompromis není jednoduché

Obědy ve školní jídelně. Pro některé dospělé jsou zdrojem traumatu ještě po letech, kdy opustili základní školu. Typickým evergreenem je třeba hrachová kaše nevábné barvy a bohužel i velmi podobné chuti. Nebo tácy podivného zápachu. Pokud si na jeden z ...

Zobrazit »

Jaký je optimální počet žáků ve třídě?

Jaký je optimální počet žáků ve třídě?

Čím menší počet žáků ve třídě, tím lepší výuka, zdálo by se na první pohled. Vyplývá to z logiky věci, protože při menším počtu žáků se učitel může intenzivněji věnovat každému z nich. Přeplněné třídy, kde je 30 žáků, rozhodně ...

Zobrazit »

Výuka jazyků: Kdy s ní začít a jaký model je nejvhodnější?

Výuka jazyků: Kdy s ní začít a jaký model je nejvhodnější?

Znalost cizích jazyků je v současnosti naprostou nezbytností. Svět přece tvoří jedna velká globální vesnice, ve které se musí člověk domluvit. Pokud bude žák umět nějaký cizí jazyk, pomůže mu to v mnoha věcech v životě. Informace pro něj budou ...

Zobrazit »

Prevence drog u dětí? Smysluplný koníček a zábava

Prevence drog u dětí? Smysluplný koníček a zábava

Dostupnost drog se bohužel stále zvyšuje. V souvislosti s tím stoupá i průnik drog a jejich užívání mezi děti a mládež. Jak s tímto jevem bojovat? Odborníci samozřejmě mluví o důležitosti prevence. Jistě, prevence je naprosto nezbytná. Co se pro ...

Zobrazit »

Jak učit ve škole dějepis?

Jak učit ve škole dějepis?

Přestože dějepis na rozdíl od matematiky, českého jazyka nebo cizích jazyků nepatří mezi hlavní předměty, jeho výuka vzbuzuje vášně. Jde totiž o předmět, který se na výklad dějin obvykle dívá optikou aktuální situace. Zatímco v jedné historicko-politické době se určité ...

Zobrazit »

Jak se daří zajistit lepší zabezpečení škol?

Jak se daří zajistit lepší zabezpečení škol?

Nedávné smutné roční výroční události ve Žďáru nad Sázavou, kdy při záchraně spolužačky zemřel šestnáctiletý student, opět nastolilo otázku týkající se zabezpečení škol před vnikem nežádoucí osoby. Jak se situace za rok změnila? Je stále možné, aby do škol bez ...

Zobrazit »

Proč je matematika postrachem školních žáků?

Proč je matematika postrachem školních žáků?

Matematika se ve škole velmi často stává postrachem žáků. Vyhýbají se jí, jak jenom mohou a rozhodně nepatří mezi jejich oblíbené předměty. Bohužel to často není matematickou vědou jako takovou, ale stylem její výuky. Málokdo umí látku vysvětlit a zaujmout ...

Zobrazit »

Výuka hudební výchovy – jak do ní zařadit moderní hudbu?

Výuka hudební výchovy – jak do ní zařadit moderní hudbu?

Hudební výchova je dalším z uměleckých předmětů, kterému je třeba věnovat pozornost. Každé dítě nemá hudební sluch, což je nutné zohlednit při hodnocení. To by rozhodně nemělo probíhat systémem: zazpívej písničku, a kdo zazpívá dobře, čistě má jedničku, ti kdo ...

Zobrazit »

Jak učit ve školách výtvarnou výchovu?

Jak učit ve školách výtvarnou výchovu?

Zdánlivě velmi jednoduchá otázka, na kterou ale je nesnadná odpověď. Především by učitel měl brát ohled na žáky a jejich schopnosti. Podobně jako v případě tělocviku nebo hudební výchovy jde o otázku schopností a talentu. Každý nemá všestranné vlohy, a ...

Zobrazit »
Nahoru